Cmentarz Komunalny w Warce

Cennik

ZARZĄDZENIE NR GPK.0050.179.2021

BURMISTRZA WARKI

z dnia 18.11.2021 roku


 

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Warce.

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w celu realizacji czynności określonych w uchwale NR XXIX/181/08 RADY MIEJSKIEJ w WARCE z dnia 11 lipca 2008r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania z Cmentarza Komunalnego w Warce zarządzam:

 

§1

 

Wprowadza się do stosowania „Cennik opłat obowiązujący na Cmentarzu Komunalnym w Warce” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2021r.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Warki nr 179 z dnia 18.11.2021r.

 

 

CENNIK OPŁAT

OBOWIĄZUJĄCY NA CMENTARZU KOMUNALNYM

W WARCE OD DNIA 01.12.2021 R.

 

I. CENY GROBÓW:

Groby do pogrzebu

1. Grób 2-osobowy murowany - 3 680  zł

2. Grób 4-osobowy murowany - 7 360  zł

Groby za żywota

1. Grób 2-osobowy murowany - 4 830 zł

2. Grób 4-osobowy murowany - 9 660 zł

Opłata za udostępnienie na terenie cmentarza komunalnego miejsca na wykonanie pierwszego pochówku na okres 20 lat

1. w grobie ziemnym dwumiejscowym bez prawa budowy grobu murowanego - 1 265 zł

2. w grobie ziemnym zwykłym jednomiejscowym bez prawa budowy grobu murowanego - 770 zł

II. CENY USŁUG POGRZEBOWYCH

1. Przygotowanie grobu do pogrzebu - 620 zł

2. Ekshumacja zwłok - opłata za czynności kancelaryjno-terenowe za wykonanie ekshumacji:

- trumny ze zwłokami - 575 zł

- urny - 255 zł

3. Demontaż i montaż płyty górnej (odkrycie grobu do pochówku)

- betonowej (dochowanie urny) - 310 zł

- nagrobka – lastryko - 310

- nagrobka – kamień, tworzywo - 425 

III. STAWKI OPŁAT CMENTARNYCH

Opłata za korzystanie z urządzeń infrastruktury cmentarza:

1. w czasie budowy nagrobka - 280 zł

(stawka od jednego nagrobka)

2. w czasie wykonywania robót remontowych - 125 zł

IV. OPŁATA ADMINISTRACYJNA - 230 zł

(za wywóz odpadów, dostęp do wody, utrzymanie czystości i zieleni)

pobierana przy pierwszym pochówku oraz dochowaniu.

 

Powyższe ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT wg obowiązujących stawek.

up