Cmentarz Komunalny w Warce

Cennik

ZARZĄDZENIE NR GPK.0050. 33 .2020

BURMISTRZA WARKI

z dnia 25.02.2020 roku


 

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Warce.

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w celu realizacji czynności określonych w uchwale NR XXIX/181/08 RADY MIEJSKIEJ w WARCE z dnia 11 lipca 2008r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania z Cmentarza Komunalnego w Warce zarządzam:

 

§1

 

Wprowadza się do stosowania „Cennik opłat obowiązujący na Cmentarzu Komunalnym w Warce” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2020r.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Warki nr 33 z dnia 25.02.2020r.

 

 

CENNIK OPŁAT

OBOWIĄZUJĄCY NA CMENTARZU KOMUNALNYM

W WARCE OD DNIA 01.03.2020 R.

 

I. CENY GROBÓW:

Groby do pogrzebu

1. Grób 2-osobowy murowany - 3 200  zł

2. Grób 4-osobowy murowany - 6 400  zł

Groby za żywota

1. Grób 2-osobowy murowany - 4 200 zł

2. Grób 4-osobowy murowany - 8 400 zł

Opłata za udostępnienie na terenie cmentarza komunalnego miejsca na wykonanie pierwszego pochówku na okres 20 lat

1. w grobie ziemnym dwumiejscowym bez prawa budowy grobu murowanego - 1 100 zł

2. w grobie ziemnym zwykłym jednomiejscowym bez prawa budowy grobu murowanego - 670 zł

II. CENY USŁUG POGRZEBOWYCH

1. Przygotowanie grobu do pogrzebu - 540 zł

2. Ekshumacja zwłok - opłata za czynności kancelaryjno-terenowe za wykonanie ekshumacji:

- trumny ze zwłokami - 500 zł

- urny - 220 zł

3. Demontaż i montaż płyty górnej (odkrycie grobu do pochówku)

- nagrobka – lastryko - 220 zł

- nagrobka – kamień, tworzywo - 370 zł

III. STAWKI OPŁAT CMENTARNYCH

Opłata za korzystanie z urządzeń infrastruktury cmentarza:

1. w czasie budowy nagrobka - 250 zł

(stawka od jednego nagrobka)

2. w czasie wykonywania robót remontowych - 110 zł

IV. OPŁATA ADMINISTRACYJNA - 200 zł

(za wywóz odpadów, dostęp do wody, utrzymanie czystości i zieleni)

pobierana przy pierwszym pochówku oraz dochowaniu.

 

Powyższe ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT wg obowiązujących stawek.

up