Wynajem toalet przenośnych

Toaleta przenośna jest idealnym rozwiązaniem dla firm, urzędów, instytucji i osób prywatnychtoaletyPrzenośne

 Jest niezbędnym wyposażeniem podczas:

  • Budowy lub remontu budynku, dróg
  • Organizacji imprez plenerowych, kiermaszy, jarmarków ,dożynek itp
  • Potrzeby zapewnienia stałego dostępu do sanitariatu.

Posiadamy również toaletę dla osób niepełnosprawnych

Zachęcamy wszystkich ceniących czystość, komfort i wygodę.

Konkurencyjne ceny!

Jesteśmy gwarantem terminowości i profesjonalizmu!

ZADZWOŃ, ZAMÓW I CIESZ SIĘ Z WYGODY I KOMFORTU !!!!!!!!

Biuro Obsługi Klienta   48/667-32-99 w 107

Oczyszczalnia Ścieków  48/667-25-96         

29.04.2014 – PRZEBUDOWA KOTŁOWNI ZAKOŃCZONA

dyplomUprzejmie informuję, że bardzo ważna dla społeczności lokalnej  Warki i dla Gminy Warka, realizowana przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. inwestycja pt. „Przebudowa kotłowni oraz sieci ciepłowniczej z węzłami cieplnymi na osiedlach 35-lecia i Książąt Mazowieckich w Warce” została zakończona.
Ciepło do odbiorców, przez dwufunkcyjne kompaktowe wymienniki ciepła, zainstalowane w węzłach cieplnych w budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, zostało dostarczone nową dwuprzewodową pre-izolowaną siecią cieplną z nowych kotłów z ekonomizerami.

Za projekt modernizacji, ZUK został nagrodzony przez Mazowiecką Agencję Energetyczną „Za najlepsze rozwiązanie energetyczne na Mazowszu” w kategorii „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych”.

Prezes Zarządu
Roman Korczak

Informacja o utworzeniu funduszu rekultywacyjnego

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.) w Zakładzie Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. został utworzony fundusz rekultywacyjny.
Udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów w Warce przy ul. Fabrycznej wynosi 2%.

28.06.2013 – Informacja o odbiorze odpadów komunalnych

Wskutek pojawiających się  wątpliwości dotyczących nowych zasad odbioru odpadów, Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. uprzejmie informuje że osoby segregujące odpady na 4 worki lub pojemniki do segregacji , pozostałe odpady komunalne powinni gromadzić w 5 worku  tzw. balast i nasza firma bezpłatnie odbierze te odpady w okresach 2 tygodni (tak jak odpady biodegradowalne). Wyjaśniamy również definicję Czym są odpady biodegradowalne?

Do odpadów biodegradowalnych zaliczamy tzw. odpady zielone, które powstają w ogródkach przydomowych (ścięte trawy, kwiaty, liście, chwasty, ścięte gałązki z drzew, krzaków i żywopłotów) oraz odpady kuchenne (resztki żywności, obierki, skorupki jaj, odpady po owocach i warzywach, zwiędłe kwiaty cięte itp.). Łącznie zajmują one w pojemnikach na odpady przeciętnego mieszkańca około 35% wszystkich odpadów, oznacza to, że wydzielając z wytwarzanych przez nas odpadów bioodpady możemy zaoszczędzić do 35% w miejsca naszych pojemnikach.

UWAGA

W pojemnikach na odpady biodegradowalne nie składujemy: zepsutej żywności, mięsa, kości, resztek jedzenia w płynie, bardzo tłustych lub mocno solonych resztek jedzenia, odchodów – wymienione wyżej odpady umieszczamy w 5 worku tzw. balast.

Wszelkich dodatkowych informacji można 5 uzyskać pod numerem telefonu: 800 112 260 ( bezpłatna infolinia ) lub 48 667 32  99

21.06.2013 – Informacja o odbiorze odpadów komunalnych

Od 01 lipca 2013 r. nastąpi zmiana w sposobie zbierania odpadów komunalnych

Jesteśmy Firmą wyłonioną w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Warka. Rozpoczynamy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z terenu miejskiego i wiejskiego gminy Warka od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z „nową ustawą śmieciową”.

Właścicielom nieruchomości zamieszkałych od dnia od 26.06.2013 r. rozpoczynamy dostarczanie worków do selektywnej zbiórki odpadów lub pojemników na odpady zmieszane (wraz z pisemną informacją o terminach i godzinach odbioru odpadów).

Nieruchomości z zabudową wielorodzinną wyposażone zostaną w pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych oraz do zbiórki selektywnej.

 Odpady komunalne zmieszane z pojemników będą odbierane:

  • z budynków wielorodzinnych (bloki) – co dziennie
  • z budynków jednorodzinnych – co dwa tygodnie 

 Odpady komunalne segregowane będą odbierane:

  • z budynków wielorodzinnych z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb, jednak nie rzadziej niż:

Pojemniki Odpady biodegradowalne jeden raz na 2 tygodnie

Pojemniki Papier z papierem, tekturą itp. – jeden raz w miesiącu

Pojemniki Plastik metal z plastikiem i metalami – jeden raz w miesiącu

Pojemniki Szkło z opakowaniami szklanymi – jeden raz w kwartale

  • z budynków jednorodzinnych z częstotliwością:

Worki zielone Odpady biodegradowalne jeden raz na 2 tygodnie

Worki niebieskie Papier z papierem, tekturą itp. – jeden raz w miesiącu

Worki czerwone  Plastik metal z plastikiem/metalami – jeden raz w miesiącu

Worki bezbarwne Szkło  z opakowaniami szklanymi – jeden raz w kwartale

Biuro Obsługi Klienta i Dział Handlowy Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o., ul. Farna 4, udziela  wszelkich informacji związanych z nowymi zasadami odbioru odpadów komunalnych: Tel. 800 112 260   lub   48 667 32 99,  wew. 106 , 107

Informujemy również, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, do którego można dostarczać np. zużyty sprzęt elektroniczny i inne odpady, znajduje się na terenie  Bazy sprzętowej ZUK w Warce Sp. z o.o. przy ul. Grójeckiej 24

Pozostałe informacje nt. nowej ustawy śmieciowej oraz szczegółowe harmonogramy odbioru odpadów z nieruchomości znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.zukwarka.pl