Ogłoszenie o sprzedaży środków transportu

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o ul.  z siedzibą w Warce przy
ulicy Farnej 4 zaprasza do składania ofert zakupu następujących środków transportowych:

 • Fiat Doblo 1.9 JTD –  Nr rejestracyjny WGR 28WR; rok produkcji: 2002
 • Przyczepa lekka San 750 – Nr rejestracyjny WGR T149; rok produkcji 2003; ładowność 380 kg
 • Koparko- ładowarka Ostrówek – Nr rejestracyjny RAU 7683; rok produkcji 1982
 • Przyczepa D 7324 – Nr rejestracyjny RAP 218S; rok produkcji 1987; ładowność 4000 kg
 • Ciągnik rolniczy MTZ-82P – Nr rejestracyjny WGR Y361; rok produkcji 2003
 • Wózek Mega Drop Side Biały 600D – Nr rejestracyjny WGR T636; rok produkcji 2007

Oferowane środki transportowe można oglądać od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00-14.00, w następujących lokalizacjach:

Poz. 1 –    Warka  Oczyszczalnia Ścieków  ul. Turystyczna 74

Poz. 2-6 – Warka  ul. Grójecka 24

Stan techniczny w/w sprzętu jest aktualny na dzień publikacji ogłoszenia. Osoby zainteresowane zapraszamy do składania ofert wyłącznie w formie pisemnej zawierających proponowaną cenę zakupu brutto do dnia 31.03.2017r. w Dziale  Handlowym przy
ul. Farnej 4. O wyborze oferty decyduje najwyższa zaproponowana cena.

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. nie ponosi kosztów poniesionych przez osoby/podmioty zainteresowane nabyciem opisanego sprzętu, w związku z ich uczestnictwem w postępowaniu w/s ich sprzedaży.

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. może w każdym czasie odwołać lub zmienić warunki postępowania lub ogłoszenia, zamknąć postępowanie bez wybrania którejkolwiek
z ofert jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania.

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.  zastrzega, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Wyniki postępowania wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Spółki w formie uchwały.

Numer telefonu do kontaktu tel. 501-988-745

Informacje o odbiorze odpadów komunalnych

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowa umowa na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Warka, która wprowadza drobne zmiany w zasadach odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych.

Ważne zmiany, jakie zostały wprowadzone od 01 stycznia 2017 r.

I) Zmiana koloru worków na odpady segregowane.

W związku z nowymi przepisami prawnymi ujednolicono kolorystykę worków i pojemników na odpady komunalne – kolory te obowiązywać będą na terenie całego kraju:

 1. Odpady suche (opakowania plastikowe, opakowania metalowe, papier) – worki koloru żółtego (poprzednio były to worki koloru czerwonego);
  odpadysegregowane
 2. Odpady szkło opakowaniowe – worki koloru zielonego (poprzednio były to białe przeźroczyste worki);
  szklo
 3. Odpady zielone – worki koloru brązowego; jest to nowa frakcja odbieranych odpadów – odpady te będą odbierane z częstotliwością co 2 tygodnie w okresie kwiecień- październik.
  odpadyzielone

II) Zmiana szaty graficznej harmonogramów odbioru odpadów komunalnych.
W latach ubiegłych mieszkańcy otrzymywali harmonogramy obejmujące okres jednego półrocza oraz byli osobno informowani o terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych (tzw. „wystawki” dwa razy w roku) – wg wymogów nowej umowy, jaką zawarł Zakład Usług Komunalnych w Warce Spółka z o.o. harmonogramy obejmują okres całego roku oraz zawierają wszystkie informacje dotyczące odbioru odpadów Komunalnych (a więc także terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych) – poza tym harmonogram obejmuje tylko dany rejon, a nie tak jak poprzednio wszystkie rejony wiejskie i miejskie.

Najważniejszą informacją jest to, że nie ma zmiany dni odbioru odpadów z danego rejonu – odpady będą odbierane w tych dniach, w jakich były odbierane w latach ubiegłych – pomijając sytuacje, gdy w danym dniu wypada święto; wtedy w harmonogramie będzie podany inny dzień.

Harmonogramy w nowej wersji zostały dostarczone do końca poprzedniego roku do wszystkich posesji, z których będą odbierane odpady – oraz znajdują się również tu.

29.04.2014 – PRZEBUDOWA KOTŁOWNI ZAKOŃCZONA

dyplomUprzejmie informuję, że bardzo ważna dla społeczności lokalnej  Warki i dla Gminy Warka, realizowana przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. inwestycja pt. „Przebudowa kotłowni oraz sieci ciepłowniczej z węzłami cieplnymi na osiedlach 35-lecia i Książąt Mazowieckich w Warce” została zakończona.
Ciepło do odbiorców, przez dwufunkcyjne kompaktowe wymienniki ciepła, zainstalowane w węzłach cieplnych w budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, zostało dostarczone nową dwuprzewodową pre-izolowaną siecią cieplną z nowych kotłów z ekonomizerami.

Za projekt modernizacji, ZUK został nagrodzony przez Mazowiecką Agencję Energetyczną „Za najlepsze rozwiązanie energetyczne na Mazowszu” w kategorii „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych”.

Prezes Zarządu
Roman Korczak

Informacja o utworzeniu funduszu rekultywacyjnego

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.) w Zakładzie Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. został utworzony fundusz rekultywacyjny.
Udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów w Warce przy ul. Fabrycznej wynosi 2%.